Bel ToolTec

Bel 0493-745013

Power Quality

 analyseren


 

 alles onder controle


 

 energie besparen


 

 harmonische vervuiling


 

 blindvermogen & CosPhi verbetering


 

 Impedantie


 

 EMC


Een slechte Power Quality kan kostenverhogend en risicovol zijn. 

Versneld verouderingsproces, apparatuur slijtage, slijtage van motorlagers, warmteontwikkeling en "onverklaarbare" storingen zijn symptonen van een slechte Power Quality.

Met speciale meetapparatuur, waaronder PQ-analysers en oscilloscopen kunnen we dit volgens de IEC61000-4-30 incl. bijbehorende rapportages volgens de EN50160 en 61000-2-4 normering inzichtelijk maken.

Informeer naar onze PQ-check en de diverse mogelijkheden.

Analyseren

Kwaliteit van de spanning en stroom.

De kwaliteit van spanning en stroom in een installatie is van essentieel belang en kan grote invloed hebben op aangesloten componenten, machines, verlichting, apparatuur, de veilig- en betrouwbaarheid van een installatie. 

De huidige energietransitie en netcongestie brengt de nodige problemen met zich mee, waarbij inzicht in de energiehuishouding tot de standaard zou moeten horen.

Wij voeren metingen en/of netanalyse uit naar de kwaliteit (Power Quality) volgens o.a. de IEC61000-4-30 en overleggen daarbij bijbehorende rapportages volgens de EN50160 en 61000-2-4. Daarbij bieden wij u de mogelijke oplossingen aan die voor verbetering of oplossing kunnen zorgen.

Door het uitvoeren van een netanalyse krijgt u inzicht in de energiehuishouding o.a. het energieverbruik en/of de kwaliteit van de spanning en de stroom. De Power Quality.

Voorkom problemen door spanningen en stromen. Door het analyseren van de Power Quality kunnen we het complete net en installatie in kaart brenegen. 

De metingen zijn volgens de IEC61000-4-30 en de bijbehorende rapportage’s volgens de DIN EN50160 en IEC61000-2-4 normeringen.

Meetmethode volgens classe A. Fourier analyse 1ste tot 63ste harmonische.

Een slechte Power Quality kan kostenverhogend en risicovol zijn. 

Versneld verouderingsproces, apparatuur slijtage, slijtage van motorlagers, warmteontwikkeling en "onverklaarbare" storingen zijn symptonen van een slechte Power Quality.

Met speciale meetapparatuur, waaronder PQ-analysers en oscilloscopen kunnen we dit volgens de IEC61000-4-30 incl. bijbehorende rapportages volgens de EN50160 en 61000-2-4 normering inzichtelijk maken.

Informeer naar onze PQ-check en de diverse mogelijkheden.

Alles onder controle

De bron van vervuiling kan diverse oorzaken hebben. Eigen machinepark, machines die worden gebruikt in een naastgelegen pand of industrieterrein. Ook kan een te kleine capaciteit van uw eigen aansluiting problemen opleveren. Eigen installaties, generatoren of besturingssystemen kunnen een oorzaak zijn.

Analyseren geeft inzicht. Door te analyseren krijgt u inzicht in de kwaliteit van de spanning en de mogelijke bron. Daarvoor werken we met betrouwbare meetmethoden en meetinstrumenten.

Informatie wordt voor langere tijd opgeslagen en vervolgens geanalyseerd. Die bevindingen leest u terug in een helder rapport met een goed advies om die situatie te verbeteren en eventuele problemen op te lossen. 

Energie besparen

U kunt op verschillende manieren een besparing realiseren. Op uw energieverbruik, maar ook op vervuiling en verspilling van onderhoudskosten. De meeste energiebesparende maatregelen zijn alom bekend en toegepast.

De huidige energietransitie en netcongestie brengt de nodige problemen met zich mee, waarbij inzicht in de energiehuishouding tot de standaard zou moeten horen.

Lees verder

Harmonische vervuiling

Door de toename van elektronische apparatuur wordt het net in steeds sterkere mate vervuild. Ster-driehoekschakelaars worden vervangen door elektronische aandrijvingen, gloeilampen en TL-buizen worden vervangen door LED-lampen. We hebben allemaal steeds meer PC's en flatscreens.

Hierdoor kunnen o.a. hogere harmonischen ontstaan.

Een oplossing om de Power Quality te verbeteren, is het installeren van een harmonisch filter. Een harmonisch filter reduceert de (harmonische) vervuiling van de elektrische installatie. Een bijkomend voordeel is dat door de installatie van een filter, het blindvermogen en de slijtage van apparatuur wordt gereduceerd, wat resulteert in een kostenbesparing.

Lees verder

Blindvermogen / COS PHI verbetering

Schijnbaar vermogen, werkelijk vermogen en blindvermogen? 

 

Het werkelijk vermogen is het gedeelte wat u gebruikt.

Het blindvermogen wordt gebruikt om het magnetisme in stand te houden van transformatoren, voorschakelapparatuur en motoren. Bij een te groot blindvermogen worden deze kosten steeds vaken doorberekend. Deze kosten staan op uw eletektriciteits transport factuur.

De combinatie van werkelijk- en blindvermogen vormen het schijnbaar vermogen.

 

Lees verder

EMC (Electromagnetische Compatibiliteit)

EMC-maatregelen zijn in de nieuwe NEN1010 niet langer informatief, maar normatief. EMC staat voor Elektromagnetische Compatibiliteit. De definitie van EMC is hoe apparatuur zich verdraagt ten opzichte van haar elektromagnetische omgeving. In andere woorden in welke mate beïnvloedt apparatuur andere apparatuur of in welke mate wordt apparatuur door andere apparatuur beïnvloed? Het werkgebied van de EMC is ruwweg in twee terreinen onder te verdelen:

  • Immuniteit, de mate waarin een apparaat bestand is tegen elektromagnetische straling en
  • Emissie, de mate waarmee een apparaat elektromagnetische straling uitzendt.
Lees verder

Netimpedantie

De netimpedantie is misschien wel de belangrijkste factor voor het goed functioneren van het distributienet. Deze impedantie wordt “in het veld” gemeten met behulp van een speciale impedantie meetkoffer. De netimpedantie is de optelsom van alle in het net aanwezige impedanties van bron tot meetpunt en weer terug. De netimpedantie heeft grote invloed op het gedrag van het net. De kwaliteit van de spanning wordt er rechtstreeks door bepaald. Zo zijn de bedrijfsspanning in de normale belastingssituaties en de grootte van de spanningsdip bij het inschakelen van een belasting direct van de waarde van de netimpedantie afhankelijk. Hoe kleiner de netimpedantie, des te sterker het net is. Ook het kortsluitgedrag wordt rechtstreeks bepaald door de netimpedantie. De grootte van de kortsluitstroom, zowel éénfasig als driefasig, is direct afhankelijk van de netimpedantie. De aanraakveiligheid wordt bepaald door de combinatie van aanraakspanning en tijdsduur. 

ToolTec kan voor u een onafhankelijke netimpedantie-meting uitvoeren.

Benieuwd wat ToolTec voor u kan betekenen?

ToolTec denkt graag met u mee en adviseert u over de mogelijkheden voor uw organisatie. Wilt u graag meer weten of onze dienstverlening of eens vrijblijvend kennismaken? Bel dan naar 0493 - 745 013 of neem contact met ons via het contactformulier.