Bel ToolTec

Bel 0493-745013

NEN1010

Een NEN1010-opleveringsinspectie geeft u zekerheid dat uw nieuwe elektrotechnische installatie, of een forse uitbreiding daarop, is aangelegd volgens de actuele regelgeving.

NEN 1010 is een reeks Nederlandse veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties gebruikt door de elektrotechnische installatiebranche. NEN-normen zijn geen wetten maar afspraken, praktische richtlijnen die voor en door de markt zijn gemaakt. Deze afspraken bevatten de minimumveiligheidseisen waaraan laagspanningsinstallaties in de woning-, de utiliteitsbouw en in de industrie moeten voldoen. Het auteursrecht ligt bij NEN.

TOEPASSINGSGEBIED

De norm is van toepassing op elektrische installaties van onder andere:

  • woningen en kantoren;
  • gebouwen bedoeld voor de zorgsector;
  • gebouwen en terreinen bedoeld voor openbare en industriële doeleinden;
  • ruimten en terreinen bestemd voor landbouw, veeteelt of tuinbouw, geprefabriceerde gebouwen;
  • caravans, logiesverblijven en daarvoor bestemde terreinen;
  • bouwterreinen, tentoonstellings- en kermis- en andere tijdelijke installaties;
  • jachthavens;
  • buitenverlichting;
  • oplaadpunten voor elektrische voertuigen;
  • etc.

WETTELIJKE STATUS

NEN-normen zijn geen algemeen verbindende voorschriften. Gebruik van de NEN 1010 wordt aanbevolen, via de Woningwet, het Bouwbesluit en de Regeling Bouwbesluit.

Toepassing van NEN 1010 is dus niet verplicht. Het ministerie van VROM verklaart dit ook expliciet. Het is echter wel verplicht aan te tonen dat met eventuele “eigen” oplossingen dezelfde veiligheid wordt bereikt.

Benieuwd wat ToolTec voor u kan betekenen?

ToolTec denkt graag met u mee en adviseert u over de mogelijkheden voor uw organisatie. Wilt u graag meer weten of onze dienstverlening of eens vrijblijvend kennismaken? Bel dan naar 0493 - 745 013 of neem contact met ons via het contactformulier.