Bel ToolTec

Bel 0493-745013

EMC (Electromagnetische Compatibiliteit)

EMC-maatregelen zijn in de nieuwe NEN1010 niet langer informatief, maar normatief. EMC staat voor Elektromagnetische Compatibiliteit. De definitie van EMC is hoe apparatuur zich verdraagt ten opzichte van haar elektromagnetische omgeving. In andere woorden in welke mate beïnvloedt apparatuur andere apparatuur of in welke mate wordt apparatuur door andere apparatuur beïnvloed? Het werkgebied van de EMC is ruwweg in twee terreinen onder te verdelen:

  • Immuniteit, de mate waarin een apparaat bestand is tegen elektromagnetische straling en
  • Emissie, de mate waarmee een apparaat elektromagnetische straling uitzendt.

In Europa is de EMC Richtlijn van toepassing. Dit is een zogenaamde nieuwe aanpak richtlijn waarbij in de richtlijn alleen de essentiële eisen zijn weergegeven. Bij de EMC Richtlijn zijn deze essentiële eisen in gewoon Nederlands: "Gij zult niet storen en gij zult niet gestoord worden". Nu zendt alle elektronica elektromagnetische straling uit en is alle elektronica in meer of mindere mate gevoelig voor elektromagnetische straling.

Benieuwd wat ToolTec voor u kan betekenen?

ToolTec denkt graag met u mee en adviseert u over de mogelijkheden voor uw organisatie. Wilt u graag meer weten of onze dienstverlening of eens vrijblijvend kennismaken? Bel dan naar 0493 - 745 013 of neem contact met ons via het contactformulier.