Bel ToolTec

Bel 0493-745013

NEN3140

In verband met de veiligheid van medewerkers, gebruikers en de juridische aansprakelijkheid (denk hierbij ook aan de ketenaansprakelijkheid) is de eigenaar / huurder conform Arbo wetgeving, verplicht de elektrotechnische installaties met regelmaat te laten controleren. Een NEN3140 inspectie is bedoeld om de (arbeids)veiligheid van een bestaande installatie vast te stellen.

Voor laagspanningsinstallaties is de NEN 3140 van toepassing. Deze Nederlandse aanvulling op de Europese NEN-EN 50110-1 richtlijn stelt eisen aan het minimale veiligheidsniveau van laagspanningsinstallaties. Eén van die eisen is dat eigenaars en/of gebruikers deze installaties regelmatig moeten laten inspecteren.

De volledigheis van de inspectie is afhankelijk van de toepassing van de installatie als ook de eisen die uw arbo-verplichtingen of verzekeraar stellen.

NEN 3140 bestaat in principe uit drie onderwerpen:

  1. Elektrische installaties moeten veilig te gebruiken zijn.
  2. Elektrische gereedschappen moeten veilig te gebruiken zijn.
  3. Personen die aan en in de omgeving van elektrische installaties werken moeten geïnstrueerd zijn over de veiligheid.

Elektrische installaties.

Om veilig gebruik van elektrische installaties zoveel mogelijk te waarborgen schrijft NEN 3140 voor dat elektrische installaties periodiek moeten worden geïnspecteerd. De inspectie bestaat uit een visuele inspectie en uit een inspectie door meting en beproeving. De inspectie die beschreven is in NEN 3140 geldt voor bestaande installaties. In de NEN 1010 staan de voorwaarden waaraan een nieuwe installatie moet voldoen. Een inspectie mag uitgevoerd worden door minimaal een vakbekwame persoon met kennis van NEN 3140, NEN 1010 en eventueel aanvullende normen met betrekking tot het uitvoeren van een inspectie.

De Arbeidsinspectie en verzekeringsmaatschappijen beschouwen de NEN 3140-norm als bindend. Als er periodiek NEN 3140-inspecties uitgevoerd worden, dan kan richting wetgever en verzekeraar hard gemaakt worden dat alles is gedaan om te voldoen aan de gestelde veiligheidseisen. Voldoet de eigenaar niet aan de verplichtingen op dit gebied, dan kan de Arbeidsinspectie tot maatregelen overgaan. In het ‘gunstigste’ geval krijgt de eigenaar een boete opgelegd. Is er een situatie waarbij acuut gevaar dreigt, dan kan ook besloten worden de werkzaamheden in het bedrijf of organisatie stil te leggen.

Naast het laten uitvoeren van inspecties is de eigenaar ook verplicht een Installatieverantwoordelijke en een werkverantwoordelijke voor de installaties aan te wijzen. De eerstgenoemde is verantwoordelijk voor het technische beheer en onderhoud van de installaties, de laatstgenoemde geeft aan hoe er met de installaties gewerkt moet worden. Beide taken kunnen door één, maar ook door meerdere personen worden uitgevoerd. Op dit moment zijn bedrijven, (semi) overheden en verhuurders/ beheerders verplicht de elektrotechnische installaties in hun panden periodiek te laten inspecteren. De aansprakelijkheid reikt ver! Als een brand blijkt te zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke installatie, dan wordt de eigenaar verantwoordelijk gesteld.

Benieuwd wat ToolTec voor u kan betekenen?

ToolTec denkt graag met u mee en adviseert u over de mogelijkheden voor uw organisatie. Wilt u graag meer weten of onze dienstverlening of eens vrijblijvend kennismaken? Bel dan naar 0493 - 745 013 of neem contact met ons via het contactformulier.